Splošni pogoji

POGOJI POSLOVANJA

Nahajate se na spletnem mestu: www.sasip.si vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.  Sasip d.o.o. pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.sasip.si je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Sasip d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Sasip d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne prek hipertekstovnih povezav. Povezave s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Sasip d.o.o. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so samo informativne narave, zato Sasip d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Sasip d.o.o.  lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Sasip d.o.o. vsebin spletnega mesta ni zavezana posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Sasip d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Sasip d.o.o. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Sasip d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine oz. predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Sasip d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez dovoljenja lastnika zaščitnih znakov ne smejo uporabljati.

Sasip d.o.o. si pridržujejo pravico, da se ob kršenju teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:
– povpraševanje uporabnikov

Upravljavec lahko obdeluje naslednje osebne podatke uporabnikov:
• ime in priimek,
• elektronski naslov,
• zadeva
• sporočilo,
ki so poslana direktno na e-mail naslove objavljene pod zavihkom Kontakt. Gre predvsem za komunikacijo med uporabnikom spletne strani in morebitnih vprašanj in naročila izdelkov.

Osebna privolitev uporabnika
Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje
Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov
Na spletni strani se podatki, ki so poslni preko spletnega obrazca shranijo znotraj vtičnika Form Craft. Le te se po določenem času izbriše. Ti podatki se posredujejo neposredno na elektronski naslov in se uporabljajo samo za komunikacijo uporabnikom.